Mieszkanie  nr 2 – Parter

  • Powierzchnia lokalu -30,53 m2

Sytuacja

Rzut