15.09.2020

Konstrukcja nadziemia.

Zakończyliśmy  stan „0” budynku. Wykonujemy strop nad parterem. Demontujemy profile stalowe stanowiące elementy obudowy ścian wykopu.

18.08.2020

Konstrukcja podziemia.

Zakończyliśmy płytę denną wraz z instalacjami podposadzkowymi. Wykonujemy elementy pionowe garażu.

21.07.2020

Płyta denna.

Zbrojenie płyty dennej.

03.07.2020

Rozpoczęcie prac .

Zakończyliśmy prace rozbiórkowe. Trwa montaż kształtowników stalowych stanowiących konstrukcję ścian obudowy wykopu.

28.01.2020

Pozwolenie na budowę.

W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę!